• Happy & Ding
 • “Met steun van de stad Gent”

HUISREGELS

Kassa (voor de voorstelling)

 • Open om 13u30 bij matinees.
 • Open om 17u45 bij avondvoorstellingen.
 • Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de voorstelling afgehaald te worden. Hier worden geen kaarten terugbetaald.

Spelregels Theaterbezoek

 • Alle avondvoorstellingen beginnen om 19u00 en de namiddagvoorstellingen om 15u00, zoniet wordt dit duidelijk vermeld bij de productie-info en op uw ticket.
 • Na aanvang van de voorstelling en na de pauze wordt geen toegang meer verleend aan telaatkomers, tenzij eventueel bij een geschikte onderbreking.
 • Alle mobiele apparatuur (Gsm e.a.) dient uitgeschakeld te worden vóór aanvang van de voorstelling.
 • Het is verboden te fotograferen, geluids- of beeldopnamen te maken.
 • Bij ontvangst van zijn ticket ziet de houder van iedere schadeclaim af om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde betrokken bij de inrichting of organisatie.

Programmatie

De producent behoudt zich het recht om vooraf aangekondigde speeldata te wijzigen.

Rookverbod

In het theater is een algemeen rookverbod van toepassing.

Jassen

 • Op last van de brandweer mogen jassen niet meegenomen worden in de zaal.

Theatercafé & Feestzaal

Om het u gemakkelijk te maken kunt u voor de voorstelling uw pauzedrank bestellen en een plaats in het Theatercafé of feestzaal reserveren.

Locatie

Kijk op de voorzijde van uw ticket waar de voorstelling plaatsvindt!

Omruiling betaalde kaarten

Omruilen kan enkel tot een week voor aanvang van de voorstelling:

 • bij een bezoek aan de ticketshop (directe omruiling)
 • mits schriftelijk verzoek en toezenden van de kaarten.

U dient een andere voorstelling van dezelfde productie uit te zoeken.

Geannuleerde voorstelling

Tickets worden worden gecompenseerd als een te goed bon.